Profil zaměstnance

Lenka Fialková, tajemnice a místopředsedkyně

Lenka Fialková absolvovala Univerzitu Karlovu, obor Knihovnictví a vědecké informace, kurzy zaměřené na principy mezinárodního zdanění pořádané International Bureau of Fiscal Documentation a OECD. Je vedoucí oddělení řízení znalostí ve společnosti KPMG, kde také rediguje klientský časopis Daňové a právní aktuality. Díky pracovním zkušenostem na ministerstvu financí v oddělení mezinárodního zdanění v letech 1991-1995 má rozsáhlé znalosti v aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění. V období předsednictví ČR v EU v letech 2008/2009 byla členkou týmu přímých daní. V letech 2006-2016 byla předsedkyní české pobočky IFA. Je autorkou čtyř národních zpráv na kongresy IFA (2009, 2011, 2012 a 2016). Hovoří plynně anglicky.

Zpět