Novinky

Shrnutí říjnové schůzky IFA

17. 10. 2014

Dne  13.10. se uskutečnila schůzka IFA ČR, na které jsme vyslechli prezentaci R. Hrůšové na téma DPH v EU, J.Tůmy na téma Přímé daně v EU,  S. Hornochové na téma Výhled v daních na rok 2015 a 2016 a v závěru R. Bláhy na téma Zdaňování stále provozovny – současný pohled daňové správy. Prezentace jsou k dispozici v sekci pro členy.

V rámci administrativní části schůzky byla oznámena kooptace pana Sopkuliaka za člena výboru. Pan Sopkuliak nahradí paní Sladkovskou, která požádala o uvolnění z výboru kvůli velkému pracovnímu vytížení.

Na schůzce jsme  představili nové webové stránky spolku. Stránky by měly splňovat všechny naše požadavky, tedy být moderním webem, který bude sdělovat veřejnosti, čím se náš spolek zabývá; dále bude sloužit pro členy spolku jako prostor pro sdílení informací (zejména prezentací ze setkání) a konečně bude sloužit i pro správu členské základny.

Zpět