Profil zaměstnance

Viktor Šmejkal, člen výboru – tajemník pro vědu a výzkum

Absolvoval specializaci obchodní právo-daňové právo na Université Paris I Panthéon-Sorbonne, následně se zde věnoval výzkumu v oblasti daňového práva evropského. Obhájil disertační práci "Zásada zákonnosti daně". Působil na ministerstvu financí, v odboru legislativy DPH, kde se podílel mimo jiné na řešení problematiky dopadu nepřímých daní u plnění pořizovaných z prostředků fondů přeshraniční pomoci a ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí na koncepci daňových výhod poskytovaných podle mezinárodního práva (zdanění diplomatů a mezinárodních organizací). Byl poradcem náměstků ministra financí pro daně a cla, zaměřeným na daňovou reformu a otázky vztahu mezi českým veřejným právem a právem EU, paralelně členem týmu prof. C. von Baara v rámci Study Group on a European Civil Code a Research Group on EC Private Law (Acquis Group). Byl právním konzultantem znaleckého ústavu (ekonomika, účetnictví, daně). Je spoluautorem komentáře insolvenčního zákona (C.H. Beck, zpracoval část finančních institucí). V rámci výzkumného programu veřejného práva evropského absolvoval stáž na Analytickém odboru Ústavního soudu ČR. Byl členem katedry evropského práva PFUK, dále vědeckým asistentem prof. L. Tichého při výzkumu perspektiv evropské harmonizace závazkového práva. Příležitostně přednášel legislativu správy daní na VŠE v Praze. V současné době provozuje praxi právní podpory daňového poradenství, věnuje se teoretické činnosti a je členem redakční rady časopisu Daně a finance. Členem IFA, autorem národních zpráv 2017 a 2020.

Zpět