Akce

04. 10. 2023

Pozvánka na regionální konferenci IFA Slovenská republika

V rámci spolupráce se slovenskými partnery IFA, jsou členové IFA ČR srdečně zváni na regionální konferenci pořádanou IFA Slovenská republika.

31. 10. 2023

Pravidelná schůzka IFA 31. října 2023

Pravidelná schůzka IFA ČR se bude konat v prostorách KPMG Praha 

v obvyklém čase 9.00 - 12.00 hodin. 

Těšíme se na Vás.

IFA ČR

06. 12. 2023

Pravidelná schůzka IFA 6. prosince 2023

Pravidelná schůzka IFA ČR se bude konat v prostorách KPMG 

v obvyklém čase 9.00 - 12.00 hodin. 

Těšíme se na Vás.

IFA ČR

Novinky

06. 12. 2022

Změna harmonogramu schůzky IFA dne 8. prosince 2022

V návaznosti na možnosti jednotlivých prezentujících byl upraven časový harmonogram čtvrteční schůzky.

01. 07. 2022

Využití technologií ve správě daní a profesní etika v daních

IFA Česká republika ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR pořádají společně mezinárodní konfere

15. 03. 2021

Online schůzka s valnou hromadou

Milé členky, milí členové,

pokud by někdo z Vás měl zájem se účastnit dne 16.3. pravidelné schůzky včetně valné hromady a nestihl se doposud přihlásit, napište na email ifa@saidlova.cz. Pokusíme se reagovat co nejrychleji a pozvánku doposlat.

Vaše IFA

Vítejte!

Co je IFA Česká republika?

International Fiscal Association, Česká republika je pobočkou nevládní mezinárodní organizace International Fiscal Association. Podle českého práva byla původně sdružením s právní subjektivitou (založeno v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků). Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku.

Co je cílem IFA Česká republika?

Vytvářet platformu pro setkávání zástupců veřejné správy, akademických pracovníků a praktiků se zaměřením na rozvoj daňového práva. Výzkum v oblasti mezinárodního a srovnávacího finančního práva, zvláště pak daňového práva a daně ovlivňujících souvislostí.

Koncepční rámec:

  • osvěta a vzdělávání se zaměřením na mezinárodní daňové právo a jeho interakci s českým právním prostředím;

  • zpracování národních reportů pro mezinárodní kongresy International Fiscal Association; reporty jsou určeny k publikaci a navazujícímu vědeckému výzkumu v mezinárodním prostředí;

  • IFA Česká republika poskytuje monitoring koncepčně významných rozhodnutí českých soudů v oblasti s vlivem na daňové právo.    ​