Akce

16. 03. 2021

Valná hromada IFA ČR, 16. 3. 2021

Valná hromada spolku IFA ČR se bude vzhledem k epidemiologické situaci konat prostřednictvím Teams a to 16. března 2021 od 9:00.

11. 05. 2021

Daňový workshop spolu s Českou zemědělskou univerzitou

Již tradiční workshop k tématu Daňových rájů se bude v roce 2021 konat v hotelu International v Dejvicich v úterý  11. května 2021. Více podbrobností blížeji k datu konání.

05. 10. 2021

Pravidelná schůzka IFA ČR, 5. 10. 2021

Pravidelná podzimní schůzka spolku IFA ČR se bude konat v prostorách společnosti KPMG od 9:00 do 12:00 hodin. Program bude včas upřesněn.

Vaše IFA

Novinky

27. 11. 2020

Národní zprávy IFA - metodika zpracování

Vážené členky, vážení členové.

rádi bychom Vás seznámili se současnou metodikou zpracování národních zpráv IFA:

04. 11. 2020

IFA Virtual Event 16-25 listopad 2020

Vážené členky, vážení členové.

rádi bychom Vás upozornili na možnost se účastnit virtuálního kongresu, který se bude konat ve dnech 16. až 25. listopadu 2020. Registrace jsou možné do 13. listopadu 2020. Více informací naleznete v pozvánce, kterou naleznete zde

Vaše IFA

22. 09. 2020

Konference k One Stop Shop režimu DPH - ZMĚNA TERMÍNU!!!

Vážené členky, vážení členové,

Vítejte!

Co je IFA Česká republika?

International Fiscal Association, Česká republika je pobočkou nevládní mezinárodní organizace International Fiscal Association. Podle českého práva byla původně sdružením s právní subjektivitou (založeno v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků). Dnes je spolkem ve smyslu občanského zákoníku.

Co je cílem IFA Česká republika?

Vytvářet platformu pro setkávání zástupců veřejné správy, akademických pracovníků a praktiků se zaměřením na rozvoj daňového práva. Výzkum v oblasti mezinárodního a srovnávacího finančního práva, zvláště pak daňového práva a daně ovlivňujících souvislostí.

Koncepční rámec:

  • osvěta a vzdělávání se zaměřením na mezinárodní daňové právo a jeho interakci s českým právním prostředím;

  • zpracování národních reportů pro mezinárodní kongresy International Fiscal Association; reporty jsou určeny k publikaci a navazujícímu vědeckému výzkumu v mezinárodním prostředí;

  • IFA Česká republika poskytuje monitoring koncepčně významných rozhodnutí českých soudů v oblasti s vlivem na daňové právo.    ​