Dobrý den,

vzhledem k nové legislativě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

vás chceme informovat jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji a zároveň získat váš souhlas s tímto postupem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Portal - informační portál fungující na internetové adrese http://www.ifa-cr.cz
Provozovatel - International Fiscal Association, Česká republika, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27008070.
Provozovatel je vlastníkem domény www.ifa-cr.cz, na které je provozován tento informační Portál.

Provozovatel prohlašuje, že poskytnuté Osobní údaje (jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail) slouží pouze k účelu záměru Spolku dle platných stanov.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly poskytnuté Provozovateli (vytvořením profilu - formulářem na Portále a získané během užívání Portálu)

Právním základem pro zpracování Osobních údajů je tento souhlas, kterým je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění realizace marketingu, průzkumů a obchodních statistik skrze zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), pozvánek na akce pořádané Provozovatelem, poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoliv prostředky komunikace, zejména e-mailem a prostřednictvím Portálu.

Dále tímto Provozovateli uděluji souhlas s tím, že na základě Osobních údajů může provádět profilování a jejich zpracovávání za pomoci automatizovaných programů, aby uživatelům byly poskytovány nabídky a výhody, které budou odpovídat právě jejich zájmům.

Tímto uděluji souhlas Provozovateli Portálu, se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených výše. Udělení souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování Osobních údajů, jenž zpracovává Provozovatel dle jiného právního základu, než je souhlas (zejména je‐li to nutné pro splnění smlouvy, právní povinnosti, případně i z dalších důvodů, uvedených v platných právních předpisech.)