Profil zaměstnance

Gabriela Hrachovinová, předsedkyně

Absolvovala VŠE v Praze, postgraduální studium na PF  Univerzity Karlovy  a postgraduální studium mezinárodního daňového práva na Wirtschaftstuniversität ve Vídni. Tamtéž získala v roce 2019 Vienna Certificate in Transfer Pricing. Je daňovou poradkyní, soudní znalkyní a certifikovanou profesní účetní. Má dlouholeté zkušenosti na vrcholových manažerských pozicích v oblasti financí a daní v tuzemských firmách i v mezinárodních korporacích  v segmentu obchodu, realit, finančních investic, strojírenství, zpracovatelského průmyslu i retailu. Certifikát kouče a trenéra v oblasti soft skills získala v Německu. Hovoří plynně německy a anglicky. Je spoluautorkou národní zprávy pro kongres IFA 2018, příležitostně přednáší na akcích pořádaných Komorou daňových poradců týkajících se mezinárodního zdanění. V letech 2015 až 2021 byla činná v Prezidiu Komory daňových poradců na pozici náhradníka. V roce 2021 byla jmenována vedoucí sekce soudních znalců při KDP ČR. Členkou výboru IFA je od roku 2017.

Zpět