Kongres roku 2022 v Berlíně

04. 09. 2022

Pravidelný roční kongres pořádaný IFA se konal v roce 2022 v Berlíně ve dnech 4. až 8. září 2022. 

 

Hlavní témata kongresu byla:

  • Subject 1: Group approach and separate entity approach in domestic and international tax law
  • Subject 2: Big data and tax - domestic and international taxation of data driven business

Subject 1 zastřešili Johanna Hey a Arne Schnitger z Německa, Subject 2 zastřešil Gary Sprague z USA. V přiložených souborech najedete více informací k jednotlivým tématům.

Více informací naleznete na https://www.ifatax2022.com/

Vaše IFA Česká republika

Zpět