Novinky

Národní zprávy IFA - metodika zpracování

27. 11. 2020

Vážené členky, vážení členové.

rádi bychom Vás seznámili se současnou metodikou zpracování národních zpráv IFA.

 

Metodika má následující kroky:

  • každé téma je otevřeno k příspěvku všem členům IFA;
  • po vypsání tématu mají všichni členové možnost se přihlásit ke zpracování národního reportu, tyto mohou zpracovat následně v úplnosti nebo zčásti;
  • koordinaci a kompletaci reportu zajišťuje tajemník pro vědu a výzkum IFA;
  • témata nebo subtémata, na které se nepřihlásí ve stanoveném termínu člen IFA, zajistí tajemník pro vědu a výzkum IFA svými prostředky, případně za pomoci externistů.

Témata budou členové dostávat e-mailem ke každému mezinárodnímu kongresu IFA.

Těšíme se na spolupráci při dotváření podmínek pro další rozvoj daňového práva!

Vaše IFA

Zpět