Novinky

24. 10. 2018

Konference „The Future of VAT. Digital Economy"

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že bulharská pobočka IFA pořádá konferenci na téma „The Future of VAT. Digital Economy". Konference se bude konat 8. - 9. listopadu 2018 na půdě univerzity  "St. Kliment Ohridski" v Sofii. Tato konference bude hostit mnoho prezentujících z řad Evropské komise, bulharské finanční správy, zástupců státní sféry, akedemiků a mnoho dalších. 

24. 10. 2018

Největší firemní daňové riziko aneb převodní ceny nejsou jen o cenách

Dne 16. října se uskutečnila mezinárodní konference k převodním cenám pořádaná IFA ČR ve spolupráci s KPD ČR. Tato konference propojila špičkové české i mezinárodní přednášející s účastníky z řad profese daňového poradce, zástupců státní a akademické sféry včetně studentů.

10. 05. 2018

Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence?

Blíží se devatý ročník workshopu k tématu Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence? pořádaný Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci naší IFA a za za podpory KDP ČR a společnosti 1. VOX a.s. Můžete se těšit na následující program:

26. 04. 2018

Mezinárodní konference na téma Transfer Pricing

International Fiscal Association (IFA), Czech Republic v úzké spolupráci s KDP ČR pořádá dne 16. 10. 2018 svoji první mezinárodní konferenci zaměřenou na oblast převodních cen.  Na konferenci vystoupí nejen domácí, ale zejména zahraniční zástupci z mezinárodních nevládních organizací, poradenství, státní správy, podnikatelské i akademické sféry, jako např.

26. 04. 2018

IFA ČRKDP ČR podepsala memorandum o spolupráci s KDP ČR

Memorandum o spolupráci uzavřela International Fiscal Association ČR  s Komorou daňových poradců ČR s cílem prohloubit spolupráci a vzájemnou podporu v oblasti šíření povědomí veřejnosti o mezinárodním daňovém právu a jeho interakci s českým právním prostředím.

03. 12. 2017

VAT Fórum

Vážené členky, vážení členové,

rádi bychom Vás tímto upozornili na konferenci s názvem VAT Fórum pořádanou Komorou daňových poradců ČR, která se bude konat 28. ledna 2018 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hlavním tématem této konference je "VAT Action Plan", nebo-li plánovaná reforma DPH na úrovni EU. 

Detailní informace včetně programu, informace o registracích a ceně naleznete zde.

Stránky