Novinky

10. 05. 2018

Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence?

Blíží se devatý ročník workshopu k tématu Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence? pořádaný Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci naší IFA a za za podpory KDP ČR a společnosti 1. VOX a.s. Můžete se těšit na následující program:

26. 04. 2018

Mezinárodní konference na téma Transfer Pricing

International Fiscal Association (IFA), Czech Republic v úzké spolupráci s KDP ČR pořádá dne 16. 10. 2018 svoji první mezinárodní konferenci zaměřenou na oblast převodních cen.  Na konferenci vystoupí nejen domácí, ale zejména zahraniční zástupci z mezinárodních nevládních organizací, poradenství, státní správy, podnikatelské i akademické sféry, jako např.

26. 04. 2018

IFA ČRKDP ČR podepsala memorandum o spolupráci s KDP ČR

Memorandum o spolupráci uzavřela International Fiscal Association ČR  s Komorou daňových poradců ČR s cílem prohloubit spolupráci a vzájemnou podporu v oblasti šíření povědomí veřejnosti o mezinárodním daňovém právu a jeho interakci s českým právním prostředím.

03. 12. 2017

VAT Fórum

Vážené členky, vážení členové,

rádi bychom Vás tímto upozornili na konferenci s názvem VAT Fórum pořádanou Komorou daňových poradců ČR, která se bude konat 28. ledna 2018 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hlavním tématem této konference je "VAT Action Plan", nebo-li plánovaná reforma DPH na úrovni EU. 

Detailní informace včetně programu, informace o registracích a ceně naleznete zde.

21. 11. 2017

Termíny pravidelných setkání IFA ČR ve 2018

V rámci poslední schůze výboru IFA ČR byly stanoveny termíny pravidelných setkání IFA pro rok 2018. Zapište si tedy prosím do Vašich kalendářů následující data:

28. 06. 2017

Semináře o důsledcích implementace Mnohostranné dohody a nástrojích BEPS v širších souvislostech

Semináře o důsledcích implementace Mnohostranné dohody (MLI) a nástrojích BEPS v širších souvislostech, který se uskutečnil 21. června 2017 v rámci IFA Travelling Lectureship Programme, se zúčastnilo 41 účastníků, jak našich členů, tak i nečlenů. Workshop vedl prof.

Stránky