Pravidelná schůzka IFA ČR, 10. 3. 2015

10. 03. 2015

První letošní schůzka se bude konat 10. března a to v prostorách společnost PwC, City Green Court Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4.

Program schůzky:

 • 9,00-9,30            Valná hromada (přesný program níže)
 • 9,30- 10, 00        DPH: kontrolní hlášení od r. 2016  (B. Mattauschová, Z. Malý, Finanční správa)
 • 10,00-10,20        Aktuální daňové iniciativy ČR v EU (boj proti daňovým únikům v DPH a reverse charge) (M. Hrdinková, Ministerstvo financí )
 • 10,20-10,30        přestávka
 • 10,30-11,00        Aktuální informace o FATCA, CRS (M. Matejová, Ministerstvo financí)
 • 11,00-12,00        EU reforma auditní profese (Petr Kříž, PwC)

Program valné hromady:

 • Zahájení 
 • Zpráva o činnosti sdružení v roce 2014
 • Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2014
 • Vedení účetnictví a správa členské základny – personální a finanční zajištění ; nový web – zhodnocení
 • Plán činnosti v roce 2015 a výhled 2016; diskuse, návrhy na změny
 • Návrh rozpočtu na rok 2015 s výhledem na rozpočet 2016 schválení členského příspěvku 2016
 • Schválení změny sídla spolku
 • informace o kooptaci nového člena – Hany Skalické
 • Diskuse, schválení usnesení

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Zpět