Pravidelná schůzka IFA ČR, 13.10.2015

13. 10. 2015

Pravidelná schůzka IFA se bude konat v prostorách společnosti KPMG od 9.00 hodin.

 

Program:

9,00 - 9,10           organizační záležitosti

9,10 - 9,35           Studie: zjednodušená dokumentace pro účely transferových cen pro SME (D. Nerudová, V. Solilová, Mendelova univerzita)

9,35 - 9,55           Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí od 2016 (Alena Holmes, MF) – materiál v Knihovně připravované legislativy https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9UBHM3PM

9,55 - 10,25         BEPS – finální balíček opatření z 5.10.2015 (Daniel Szmaragowski, KMPG) - http://www.oecd.org/tax/beps-webcasts.htm

10,25 - 10,40      přestávka

10,40 - 11,00      ECOFIN schválil povinnou výměnu závazných rozhodnutí daňových správ (Milena Hrdinková, MF) - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5780_en.htm?locale=en

11,00 - 11,15      diskuse

11,15 - 11,45      Kontrolní hlášení od 1.1. 2016 (Blanka Mattauschová, GFŘ)

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Zpět