Pravidelná schůzka IFA ČR, valná hromada, 1 3. 2022

01. 03. 2022

První schůzka roku 2022 jejíž součástí byla i valná hromada spolku se konala 1. března 2022 v prostorách společnosti Deloitte. Valná hromada proběhla prezenčně, následující odborný program proběhl jak prezenčně tak prostřednictvím Teams. 

Program byl následující:

Valná hromada s následujícím programem 

  • Zahájení 
  • Zpráva o činnosti spolku v roce 2021
  • Zpráva o hospodaření spolku v roce 2021, včetně zprávy revizní komise
  • Plán činnosti v roce 2022; Návrh rozpočtu na rok 2022 a schválení členského příspěvku 2023
  • Diskuse, schválení usnesení

Kolizní situace v daňovém právu, systémové řešení či nesystémová řešení II (Viktor Šmejkal)

  • Současná situace působení mezinárodního a evropského daňového práva v České republice v daňovém řízení a v řízení navazujících
  • Evropské právní normy v souvisejících oblastech ovlivňujících daňové právo: snaha o autonomii národního práva jako zpochybnitelný definiční znak autoritativního přístupu, vývoj náhledu na problematiku
  • Hodnocení normativního souladu, příklady z praxe, rozbor: daňové řízení prvního stupně, odvolací řízení, dozorčí prostředky, soudní přezkum, ochrana ústavnosti  

Vaše IFA

Zpět