Pravidelná schůzka IFA ČR, valná hromada, 15.2.2011

15. 02. 2011

Program:

 • Valná hromada
  • Zpráva o činnosti sdružení v roce 2010
  • Účetnictví sdružení v roce 2010
  • Usnesení valné hromady ze dne 15.2.2011
 • Václav Pátek: mezinárodní spolupráce v oblasti DPH a judikatura Nejvyššího správního soudu
 • Tomáš Drašar:Aktualizace OECD Směrnice o převodních cenách - červenec 2010
 • Jiří Zoubek: Nové pokyny MF ČR k problematice převodních cen
 • Radim Bláha, Michal ROháček (GFŘ): Transfer Pricing - aktuální pohled z pohledu České daňové správy

Zpět