Regionální seminář IFA ČR, ve spolupráci s Právnickou fakultou UK, Praha a polskou pobočkou IFA

05. 02. 2014

Ve dnech 5. až 6. února se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil dvoudenní Regionální kongres pro střední a východní Evropu pořádaný IFA ČR ve spolupráci s IFA Polsko a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Program se skládal ze čtyř tématických panelových diskuzí, které byly zaměřeny na aktuální témata a současný vývoj v oblasti mezinárodního zdanění a daně z přidané hodnoty.


První den zástupci z Rakouska, ČR, Polska či Maďarska, a zástupci Evropské komise diskutovali o problematice DPH. Druhý den byl věnován Akčnímu plánu OECD proti snižování základů daně a přesouvání zisků. Panelu předsedal pan Porus Kaka, prezident International Fiscal Association. Odpolední program byl věnován převodním cenám a strategii daňového plánování u nadnárodních podniků, a to zejména v souvislosti s daňovými riziky souvisejícími s nehmotnými aktivy a daňovou uznatelností finančních nákladů. Na panelech se podíleli významní odborníci z daňové správy, z akademického prostředí i zástupci daňových poradců.


Zajímavé přednášky byly doplněny výborným občerstvením a završeny večerním koktejlem, při kterém měli účastníci příležitost neformálně diskutovat a rovněž se setkat se členy Stálého vědeckého výboru IFA.

Zpět