Profil zaměstnance

Tomáš Urbášek, místopředseda

Absolvoval obory ekonomie a firemní finance na Masarykově univerzitě v Brně, mezinárodní stáž na Europa-Universität Viadrina v Něměcku a postgraduální studium mezinárodního daňového práva na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Je daňovým poradcem zapsaným u Komory daňových poradců České republiky a kvalifikovaným mezinárodním účetním (FCCA). Působí jako Partner v Daňovém a právním oddělení PwC, kde se specializuje zejména na daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové prověrky a zastupování klientů v daňovém řízení. Má zkušenosti s poskytováním služeb řadě domácích i nadnárodních klientů. V letech 1998 až 2001 pracoval jako asistent auditora. Hovoří plynně anglicky a německy. Za rok 2013 a 2014 byl oceněn jako nejlepší daňový poradce v České republice v oblasti daně z příjmů právnických osob. Je spoluautorem národní zprávy na kongres IFA 2018. Je členem Prezidia Komory daňových poradců. Členem výboru IFA je od roku 2019.

Zpět