Valná hromada IFA ČR, 16. 3. 2021

16. 03. 2021

Valná hromada spolku IFA ČR se bude vzhledem k epidemiologické situaci konat prostřednictvím Teams a to 16. března 2021 od 9:00. Pozvánka na online schůzku bude zaslána pouze členům, kteří se k účasti na schůzce přihlásili na adrese ifa@saidlova.cz. Neváhejte proto prosím a přihlašte se, čeká na Vás následující program:

 •  9,00-9,30   Valná hromada s následujícím programem:
  • Zahájení 
  • Zpráva o činnosti spolku v roce 2020
  • Zpráva o hospodaření spolku v roce 2020, včetně zprávy revizní komise
  • Plán činnosti v roce 2021; Návrh rozpočtu na rok 2021 a schválení členského příspěvku 2022
  • Hlasování o změně stanov (sídlo; doplnění možnosti hlasování  per rollam)
  • Diskuse, schválení usnesení
 • 9,30-10,15       Komunikace poplatníka s finančními orgány v době mimořádné situace   – K. Šimek (MFČR), V. Šmejkal (IFA ČR)
 • 10,15-10,30     přestávka
 • 10,30-10,45     Dopady BREXITU na problematiku zdravotního pojištění – A. Ander (KZP)
 • 10,45-11,15     Dopady BREXITU na problematiku sociálního pojištění – T. Novotný (ČSSZ)
 • 11,15-11,45     Dopady Brexitu na oblast DPH - R. Hrůšová (MFČR)
 • 11,45-12,00     Diskuze

Brzy na slyšenou!

Vaše IFA

Zpět