Workshop Daňové ráje

13. 05. 2014

Dne 13. května 2014 se konal pátý ročník workshopu k tématu Daňové ráje - škodlivá či prospěšná konkurence?  pořádaný Českou zemědělskou univerzitou (provozně ekonomická fakulta, Katedra obchodu a financí) ve spolupráci s IFA ČR a za finanční podpory společnosti  1. VOX a.s. a LIGS University. Zároveň v rámci worskhopu proběhla i schůzka IFA ČR. Toto netradiční pojetí schůzky se setkalo s velkým úspěchem.

V rámci worshopu zazněly tyto příspěvky:

  • Lenka Jehličková, GFŘ - Mezinárodní výměna informací a daňové ráje
  • Petr Jánský, UK Praha - Daňové ráje a firmy v České republice
  • Jakub Charbulák, SFÚ - Analýza rizik z hlediska převodních cen a vazeb na daňové ráje
  • Vítězslav Kapoun. GFŘ - BEPS – postoj FS ČR
  • Martina Mateová, MFČR - FATCA a její exteritoriální působení
  • Danuše Nerudová, Veronika Solilová, Mendelova univerzita - The Impacts of the CCCTB Introduction on the Distribution of the Group Tax Bases across the EU: The Study for the Czech Republic 
  • Lukáš Randa, Akont - Potenciál fondu kvalifikovaných investorů

Místo konání: Deloitte

Zpět