Pravidelná schůzka sdružení IFA ČR, 13.12 2011

13. 12. 2011

Program:

 
  • Váslav Pátek :Trestní odpovědnost právnických osob
  • Stanislav Kryl: Přenos daňové povinnosti na odběratele (případ Teleos)
  • Petra Pospíšilová: Daň z finančních transakcí
  • Ludmila Klimešová: Specializoaný finanční úřad
  • Karel Hronek: Interpretace OECD - stálá provozovna, veřejný diskuzní návrh
  • Lenka Fialková - Interpretace OECD - stálá provozovna, veřejný diskuzní návrh - pozice MFČR
  • Lenka Fialková - Návrh Evropské komise na revizi Směrnice 2003/49/EC o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků

Místo: PricewaterhouseCoopers

 

Zpět